Privacy Policy

Barayvilla.com Voorwaarden

Barayvilla.com biedt deze website, met inbegrip van alle, software, producten en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze website of aangeboden als onderdeel van of in samenhang met deze website (& quot; website & quot;), aan jou, de gebruiker, op voorwaarde van uw aanvaarding van alle bepalingen, conditie, beleid en mededelingen hier vermeld. Barayvilla.com behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden maken onmiddellijk door het plaatsen van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op deze locatie.

Uw voortgezet gebruik van de website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, condities en opmerkingen, en eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden gemaakt door Barayvilla.com.

De term 'ons’ of 'we’ verwijst naar de eigenaars van deze website. De term 'u’ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

Gebruik de website op eigen risico. Deze website wordt aan u & quot; zo is," zonder enige vorm van garantie expliciet of impliciet. Noch Barayvilla.com noch haar medewerkers, agenten, informatie van derden aanbieders, kooplieden, licencors of dergelijke garandeert dat de website of de werking ervan nauwkeurig zullen zijn, betrouwbaar, ononderbroken of foutloos. Geen agent of vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid om enige garantie met betrekking tot de website namens Barayvilla.com creëren.

Barayvilla.com behoudt zich het recht voor om enig aspect of kenmerk van de website te wijzigen of te beëindigen op elk gewenst moment.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De inhoud van de pagina's van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal onjuistheden of fouten kan bevatten en we sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate toegestaan ​​door de wet.

schadeloosstelling

Uw gebruik van informatie of het materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waar zijn wij niet aansprakelijk. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie bij ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, lay-out, Kijk, uiterlijk en graphics. Reproductie is verboden dan in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken in deze website die niet het eigendom van, of in licentie gegeven aan, de exploitant worden erkend op de website.

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om nadere informatie te verstrekken. Zij betekenen niet dat we instemmen met de website(s). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Copyright

Behalve voor materiaal in het publieke domein onder Verenigde Staten auteursrecht, Alle materiaal op de website (met inbegrip van alle software, HTML-code, Java-applets, Active X controles en andere code) wordt beschermd door Amerikaanse en buitenlandse wetten op het auteursrecht. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze voorwaarden, u mag niet kopiëren, verdelen, overdragen, tonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentie, wijzigen, herschrijven, afgeleide werken van, overdracht, of verkopen van enig materiaal op de website zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende.

Geen van de materiaal op Barayvilla.com kan worden omgekeerd-engineered, gedemonteerd, gedecompileerd, getranscribeerd, opgeslagen in een geautomatiseerd systeem, vertaald in enige taal of computertaal, doorgegeven in welke vorm of op welke wijze dan (elektronisch, mechanisch, foto reproductie, recordation of anderszins), doorverkocht of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Barayvilla.com. Overtreding van deze bepaling kan leiden tot ernstige civiel- en strafrechtelijke sancties.